Regionaal Archief Nijmegen

Linked Open Data

Welkom op de Linked Open Data server van het Regionaal Archief Nijmegen.

In 2016 wordt de Nijmeegse Vierdaagse voor de 100e keer georganiseerd. Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) grijpt deze gelegenheid aan om d.m.v. een pilotproject historische gegevens van dit grootste wandelevenement ter wereld als Linked Open Data te publiceren.

Omdat het een pilot betreft zal deze website met bijbehorende URL vooralsnog een tijdelijk karakter hebben (tot 31-12-2016). Het webadres van de dataset is: http://vierdaagselod.nl/id/Dataset .
De projectgroep LOD zou het op prijs stellen om te horen als deze data gebruikt gaat worden: vierdaagselod@gmail.com .
Het RAN beheert diverse archieven en collecties over de Vierdaagse. Het belangrijkste archief is het particuliere archief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (sinds 1-1-2015 Koninklijke Wandel Bond Nederland) en aanverwante organisaties die sinds 1909 de Vierdaagse organiseren. Uit dit archief zijn de deelnemersregisters en het fotomateriaal door het RAN gedigitaliseerd. De beschrijvingen van de foto's en de namen van de deelnemers stelt het RAN via de eigen website zo veel mogelijk als Open Data beschikbaar. Een klein deel van de in totaal ca. 8000 foto's is ook beschikbaar via Opencultuurdata. Daarnaast zijn op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis gegevens te vinden over vertrekplaatsen, aantallen deelnemers en uitvallers en gelopen afstanden. Deze gegevens zijn d.m.v. Semantic Wiki voor een deel gesemantiseerd en kunnen als Open Data worden hergebruikt.
In al deze gevallen gaat het echter om losse datasets, die inhoudelijk veel relaties hebben maar niet aan elkaar gekoppeld zijn. De techniek van Linked Open Data maakt het mogelijk informatie uit en over verschillende collecties, ook van archiefinstellingen onderling, met elkaar te verbinden, waardoor data kunnen worden verbeterd en verrijkt.
In de pilot van het RAN is gebruik gemaakt van algemene datasets als Geonames en DBPedia. Het uiteindelijke resultaat is een triplestore met gekoppelde Vierdaagsedata waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen.